Takže ode dnes Isele metoda ve Fyzio gym Cooper 💪🦸‍♀️🖐️

by

Takže ode dnes Isele metoda ve Fyzio gym Cooper 💪🦸‍♀️🖐️. Víme, že být lezec je diagnóza sama o sobě a nemožnost kvůli zranění lézt je prostě nesnesitelné ☠️🙈💙.

Dnes skončila má stáž v Rakousku. Absolvovala jsem zde školení Iselemethod. Metody zaměřené na terapii lezeckých zranění – poranění šlach, poutek, vazů a svalů předloktí a ruky. Akutní, chronické.

Mým učitelem byl zkušený fyzioterapeut a osteopat, který tuto metodu vymyslel, vyzkoumal a úspěšně aplikoval – Klaus Isele. Člověk, který má mnoholetou zkušenost s nejlepšími lezci na světě, ikona uznávaná nejen mezi lezci, ale také mezi terapeuty.

Poslední dny jsem byla s Klausem v ordinaci celé dny během všech jeho terapií, takže jsem si odnesla i mnohem víc než Isele metodu. Bylo to velmi inspirativní a motivující.

Obdivuji jeho způsob práce a přístup k pacientům a velmi si vážím příležitosti moci se od něj učit. Dvojnásob poté co vím, jak iniciativní vůči této problematice je, a že si vybírá, koho svou metodu naučí. Děkuji!

Today my intership in Austrian ended. I was studying the Isele-method aimed to the conservative aproach to the climbing injuries (tendons, pulleys, ligaments, the muscles of the hand or forearm). Acute and chronical.

My teacher was physiotherapeut and osteopath wit big experiences who invented, researched and succesfully applied this method – Klaus Isele. The man who has many years of experience with the best worldwide climbers. The icon respected in the climbing population and between therapists as well.

Last days I was with him whole days during all his therapies so I learned even more then Isele method. It really inspired and motivated me.

I admire the way he work and the attitude to his patients and I appreciate the chance to learn from him. Double more when I know how iniciative he is to that issues and that he really choose who he will teach his method. Thank you!

So from today Isele method in Fyzio gym Cooper. 💪🦸‍♀️🖐️ We know that beeing a climber is kind of diagnosis that not to be able to climb because of climbing injury is just terrible☠️🙈💙.

Share