Seriál: Co hrozí, když telo limituju nebo pretezuju! Část 1.

by

Co dělají klouby a měkké tkáně, když je omezujem nebo jim dáme co proto?

Každý kloub na těle nám poskytuje určitou míru hybnosti. Rozsahy a i typy pohybu jsou přímo závislé na anatomii daného kloubu. Každý kloub je obalen měkkými tkáněmi (vazy, šlachy, fascie, bursy, svaly…).

Co se stane, pokud přestaneme využívat celý rozsah pohybu, který nám daný kloub umožňuje?

➡️V kloubech se nachází synoviální tekutina, která vyživuje (promazává) kloub. Tekutina se do jednotlivých částí kloubu dostává, když v něm probíhá pohyb. Když pohyb omezíme, kloub se nevyživuje (nepromazává) a tuhne. V nejhorším případě mohou vzniknout až ankylózy (hybnost již není obnovitelná).

➡️Ve fasciích (vazivové tkáni) se mění obsah/hustota/pohyblibost kolagenních vláken v závislosti na zatížení dané části těla. Pokud omezíme pohyb v kloubu, tak tím přímo (negativně) ovlivňujeme stav fascií.

➡️Svaly na omezení pohybu reagují zkrácením svých vláken. A to opět přímo ovlivňuje stav všech tkání, krevní oběh, okysličení, kvalitu naší hybnosti, aj.

Všechny části lidského těla jsou úzce provázané. Ber své tělo jako 100% balíček, ve kterém se nic neztratí. Když dojde ke změně, tak se musí celý zbytek balíčku přeorganizovat.

Kdy k omezení hybnosti dochází? – zranění – pohybové stereotypy a držení těla získané z běžného života, sportu – cílené limitování – ve sportu např. “Poloviční dřepování” pokud bychom chtěli zabránit provádění hlubokého dřepu (bude rozvedeno v 2.části)

Proto využívej rozsahy, které ti tvé tělo nabízí a buď rád, že je máš!

Share