Péče o ruku 🖐

by

👐Ruce jsou pro člověka zcela zásadním segmentem primárně sloužícím k manipulaci.

👌Je to část těla, která se skládá z mnoha segmentů, pevných i měkkých tkání. Jejich spolupráce a vzájemná rovnováha je jedním z parametrů určujících jak s rukou umíme nakládat.

👉To jakou mírou ji zatěžujeme přímo souvisí s tím v jaké kondici a stavu je.

👎Mnoho činností v lidech vůbec neevokuje problém, neboť jsou v nízké intenzitě a jsou součástí pracovního procesu. Práce na pc je jedním z typických problémů, kde na ruku nepůsobí žádné velké síly, avšak je zde zátěž časová. Poměrně neměnná, strnulá pozice ruky s omezeným stereotypním pohybem prstů vyžaduje určitou svalovou aktivaci. Ta je v kontrastu celkové hybnosti nevyrovnaná a omezená. Ruku v dlouhodobém měřítku deformuje a oslabuje.

👊Druhou kapitolou je zátěž krátkodobá, ale intenzivní. Kdy při práci či sportovní aktivitě využíváme ruku v úchopu ve velké zátěži. Je tomu tak například u lezení. Intenzivní námaha v úchopu působí nerovnováhu ve funkci svalů.

🤝Mezi základní funkce prstů a ruky patří schopnost prsty dát k sobě, od sebe, skrčit a natáhnou a poté takzvaná opozice, tedy spojení palce proti ostatním prstům. Při uchopování jakéhkoliv předmětu v normální manipulaci využíváme všechny funkce. V momentě, kdy ale dochází k silové aktivitě, vykonávají svaly mnohem intenzivněji přitažení prstů k sobě (addukci) a pokrčení (flexi). Fáze natažení a roztažení od sebe zůstává bez přidané zátěže. Pokud takovou aktivitu vykonáváme často a neděláme cílenou kompenzaci, je pravděpodobné, že dojde k funkčním změnám na konkrétních tkáních.Ty mohou vyústit ve zranění.

👏Ve Fyzio Gym Cooper se na terapii a trénink ruky specializujeme. A proto máme vybudovaný komplexní přístup k péči o ruku. Na kurzech je pro nás stěžejní pochopení fyziologie, biomechaniky ruky a na to logicky navazující práce s ní. Máme širokou baterii cviků uplatnitelných pro rozcvičení, kompenzaci, posílení, prevenci i rekonvalescenci po zranění.

🔜Kurzy Prevence zranění ruky u lezců pořádáme v Září v Praze a v říjnu v Plzni. Registrační formuláře najdete na www.Fyziogym.CZ!✔️

@rafikiclimbing #ruka #peceoruce #starameseolezce #fyziokurzy
Share