Lopatkový seriál – ČÁST 1. ODDĚLENÍ LOPATKY OD PAŽNÍ KOSTI

by

Základem úspěchu je funkční oddělení lopatky od pažní kosti. Stav, kdy je lopatka neoddělená vidíme u klientů dnes a denně. Ideální je začít pracovat v uzavřeném kinematickém řetězci, tedy například v opoře o předloktí nebo natažených pažích. Každá z těchto dvou kostí se musí nacházet ve vlastní rovině – lopatka musí být v rovině frontální a pažní kost v rovině sagitální (viz.obrázek). Když lopatka plynule pokračuje v ose paže, pracují tyto dvě kosti jako jeden celek a funkce lopatky je nevyužitá. O to víc je využíván respektive přetěžován následující segment, a to páteř.

Pravidlo funkčního oddělení lopatky je proto vždy na 1. místě. A to i za předpokladu, že tím vznikne mezi lopatkami „propadlina“ (scapula alata). Jedná se totiž o výchozí pozici a „propadlinu“ je následně třeba eliminovat dalšími úkony. Mnoho lidí se spokojí se „zahlazením“ odstávajících lopatek vytvořením hrudní kyfózy (vyhrbením), kdy právě dochází ke zvedání lopatek do „střechy“ a vypnutí prostoru mezi nimi. Tohle ovšem není v žádném případě řešení, spíše začátek další deformace.

Bez oddělené lopatky není nikdy možné dosáhnout optimálního výsledku.

Share