KDO jsme, CO jsme a co DĚLÁME


Fyzio Gym Cooper je spojením fyzioterapie, fitness a sportu. Koncept naší práce tkví v jasně stanovených kritériích pro fyziologické držení těla a pohyb. Nápravu provádíme v pohybech běžného dne i ve specifickém pohybu jakéhokoliv sportu. Terapie vždy přechází v trénink, zaměřujeme se na získání síly do všech činností. Jsme schopni Vám pomoci s odstraněním bolesti, získáním správných stereotypů v běžných pohybech, naučením správné techniky při cvičení a získáním síly. Těmito úkony dosáhneme optimalizace držení těla a eliminace rizikových faktorů, Váše tělo bude s Vámi poté v bezpečí.

Fyzioterapie

Tento obor se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Je to zdravotnícká profese ovlivňující tělesný komfort člověka. Odstraňuje bolest, obnovuje fyziologickou hybnost a stabilitu, podporuje funkční schopnosti člověka.

Fitness

Slovo fitness by mělo být odrazem tělesné zdatnosti. Tělesná zdatnost je schopnost těla fungovat efektivně a ekonomicky.

Sport

je pohybová aktivita s určitými pravidly vykonávaná za účelem posílení kondice.

Soustr_Innsbruck18_FG-014-3741

Fyzio gym Cooper je Garantem fyzioterapie a pohybové terapie českého reprezentačního týmu v soutěžním lezení.

Se závodníky jsme v úzké spolupráci během všech fází tréninkového období. Zajišťujeme fyzioterapii, pohybovou terapii, trénink i specializované masáže, a to pro členy české reprezentace v soutěžním lezení, VSCM a talentovanou mládež do 14 let. Se závodníky absolvujeme také soustředění a mezinárodní závody.

V roce 2020 bude na Olympijských hrách nově také soutěžní lezení. Je nám ctí podílet se také na přípravě závodníků, kteří letos usilují o nominaci na OH 2020.


  • RÁDI BYSTE SHODILI PŘEBYTEČNÉ KILA A VYPRACOVALI SVÉ TĚLO BEZ PŘETÍŽENÍ?


  • CHCETE SE NAUČIT SHYB, KTERÝ POŘÁDNĚ POSÍLÍ VAŠE TĚLO?


  • VÍTE, ŽE ŠPATNOU TECHNIKOU BĚHU MŮŽE BRZY DOJÍT KE ZRANĚNÍ?


  • TRÁPÍ VÁS BOLESTI ZAD A KLOUBŮ?


  • CHCETE SE NAUČIT SPRÁVNĚ CVIČIT?


  • CHCETE POSUNOUT VAŠI VÝKONNOST VE SPORTU A VYHNOUT SE ZRANĚNÍ?


  • VÍTE , JAK MÁ VYPADAT SPRÁVNĚ PROVEDENÝ KLIK?


  • JSTE PO OPERACI A CHCETE SE VRÁTIT BRZY DO FORMY?


  • DAŘÍ SE VÁM UDĚLAT SPRÁVNÝ DŘEP?
Proč právě my?

Koncept Fyzio gym Cooper se vyvinul na základě dlouholeté praxe profesionálů z oboru fyzioterapie a sportovního tréninku. Vše začíná precizním vstupním vyšetřením (odkaz na komplexní diagnostika), z jehož vyhodnocení sestavujeme terapeuticko-tréninkový plán klientovi přesně na míru. Na jednotlivých lekcích se pak prolíná fyzioterapeutická i trenérská praxe, vše se dynamicky mění podle aktuálních potřeb a cílů klienta. Naší prioritou je osobní přístup, dlouhodobý efekt naší práce a spokojenost klienta.

Fyzio gym Cooper se stará o vrcholové sportovce

Team Fyzio gym Cooper zajišťuje fyzioterapii, pohybovou terapii, trénink a specializované masáže pro členy české reprezentace v soutěžním lezení, VSCM a talentovanou mládež do 14 let. Závodníkům poskytujeme servis také na soustředěních a mezinárodních závodech.
JAK PRACUJEME

Konzultace

Na úvodní konzultaci nám klient sdělí své potíže, cíle a požadavky. My klientovi představíme naše prostory a sdělíme co jsme schopni nabídnout. Konzultace probíhá v našich prostorách, je možné ji provést telefonicky.

Diagnostika

Komplexní diagnostika pohybového aparátu je startovní čárou naší spolupráce. Jedná se o celkový screening Vašeho těla. Testujeme svaly a postavení kloubů – vše v základní pozici i v pohybu. Řešíme dýchání a další základní i sportovní pohybové stereotypy. Zjišťujme zda jsou základní cviky (dřep, klik, shyb, aj.) provedené technicky správně. Hledáme příčinu bolestí, pohybových omezení, zranění. Hodnotíme stav kůže, podkoží a fascií. Na základě provedené diagnostiky stanovujeme terapeutický/tréninkový plán.

Mobilita

Pro začátek je nezbytné dosáhnout ideálního stavu měkkých tkání a kloubů. Prostřednictvím masáží, měkkých technik, specifických i nespecifických mobilizací se snažíme dosáhnout ve všech kloubech fyziologických rozsahů pohybu a optimálního svalového napětí. Fyziologická mobilita je podmínkou pro možnost nastolení stability v pohybovém aparátu.

Stabilita

Udržuje tělo v mezích fyziologického pohybového rozsahu tak, aby při pohybu nedocházelo k poškozování tkání. Je základem pro efektivní, cílený a ekonomický pohyb.

Síla

Je zcela nezbytná pro udržení dosažené mobility a stability. Lidské tělo je každý den pod tlakem mnoha zevních vlivů. V případě, kdy tělo nemá sílu těmto vlivům odolávat, snadno náporu podlehne a vytvoří náhradní stereotypy pohybu. Ty však mají na tělo deformativní vliv a veškerá Vaše snaha a energie vložená do tréninku mobility a stability přijde vniveč.Náš tým

Healthy movement, healthy life