Základní cviky🙆/pohyby prstů/ruky💪

by

Práce s rukou a prstami🖐️, by měla být nejen pro lezce🧗🏻‍♀️ základní činností.

Přece jen je to náš hlavní “nástroj🔧”, většinově nezbytný k posunu kýženým směrem➡️ a manipulaci vůbec.

Prvků, které do komplexní péči o ruku✋ a prsty patří je mnoho. Uvedeme si zde něco zcela jednoduchého.

Z hlediska pohybových⚙️ možností nám prsty/ruka nabízí:

Flexi/extenzi⏩ – zkuste ruku sevřít v 👊 a následně prsty natáhnout do plné extenze a to rytmicky opakovat🔄 Vysledujte🤔, zda se při extenzi mění nastavení zápěstí a jestli se prsty natáhnou do roviny nebo📏 se propadnou a vytvoří tvar oblouku (snažte se tyto pohyby eliminovat❌).

Abdukci/Addukci – vyzkoušejte, jestli dokážete hýbat prsty do stran↔️ a zpět, rytmicky opakovaně🔄 Prostředníček zůstává uprostřed a prsty se od něj odtahují symetricky ➡️doprava/doleva⬅️ Vysledujte🧐 jestli se mění nastavení zápěstí a zda jsou prsty v jedné rovině nebo různorodě migrují nahoru a dolů (snažte se tyto pohyby eliminovat🚫).

Opozici (rozvíjení/zabalení ruky✊, uchop) – pohyb, který je kombinací všech předešlých⏮️ a navíc umožňuje spojení palce👍 s jednotlivými prsty.

Zkuste si z pěsti ruku✊ rozvinout do symetrické klenby a rytmicky pohyb tam a zpět opakovat. Prsty budou roztažené⤴️ a nedojde⛔ k plnému natažení prstů (klouby jsou kaskádovitě uložené a ruka tvoří pěknou klenbu). Vysledujte🔍 jestli se mění nastavení zápěstí a zda je ruka symetrická a splňuje výše uvedené podmínky✅

❗Ruka👋 na fotce není ❌ve správném nastavení, je na ní flexe zápěstí a propadnuté⤵️ prsty.

📸 Foto: Petr Pepe Piechowich

Share