Začínáte chodit k terapeutovi nebo máte v plánu začít cvičit pod dohledem trenéra? JAKÉ VYŠETŘENÍ JSTE PODSTOUPILI?

by

Proč je důležité, aby člověk, který s Vámi chce navázat spolupráci, ve smyslu práce ovlivňující Váš pohybový aparát, Vaše tělo nejprve vyšetřil?
V podstatě existuje mnoho variant, jak může trenér nebo fyzioterapeut spolupráci s klientem začít.

  1. Může s klientem rovnou skočit do cvičení/terapie a v průběhu objevovat jeho slabé a silné stránky
  2. Může si vyšetřit aktuální problém (pokud jej klient s nějakým konkrétním vyhledal) a pracovat lokálně na jeho odstranění
  3. Může si udělat komplexní vyšetření a na základě jeho vyhodnocení začít s klientem pracovat

Tak co myslíte, která varianta je pro Vás ta správná?

první varianty Váš trenér či terapeut marní Váš čas a možná zadělává na problém, protože stanovený trénink či terapie není stavěn Vám na míru. Jedná se o obecný trénink, který nezohledňuje Vás jako individuální bytost. Pokud tedy máte nějaké pohybové limity, neideální držení těla nebo špatné pohybové návyky přenesete si je plynule do cviků, které budete dělat. Správná technika cvičení pak často není možná a tak provádíte cviky špatně a tělo nevhodně zatěžujete. Poté přichází ze strany trenéra/terapeuta buď zpátečka (je nespokojen s nesprávným provedením cviků a musí tedy v tréninkové jednotce couvnout a najít způsob jak problém napravit – lepší varianta, pouze mrhající Váš čas) nebo techniku cvičení neřeší a vede Vás do větší a větší zátěže v nevhodném provedení (tato varianta zavání průšvihem, je pravděpodobné, že dojde ke zranění).

druhé varianty přicházíte za trenérem/terapeutem s konkrétním akutním problémem a je v pořádku, že vyšetří tuto oblast a v první řadě se bude snažit problém odstranit tak, aby se Vám ulevilo – odstraňuje důsledek nějaké příčiny. Poté by měla následovat komplexní diagnostika pohybového aparátu, aby došlo k odhalení možných příčin  proč se Vám ten problém vlastně stal a mohlo se pracovat na jejich eliminaci. Pokud k celkovému vyšetření a nápravě příčiny nedojde, je pravděpodobné, že se Vám bude tento problém vracet.

Ve třetí variantě jste podstoupili komplexní vyšetření a Váš trenér/terapeut si terapeutický/tréninkový plán stanovil na základě vyhodnocení tohoto vyšetření, tak jste nejspíš v dobrých rukách. Protože na základě takového vyšetření je možné pracovat postupně, přehledně a systematicky. A práce by měla nést kvalitní výsledky.

Co může takové vyšetření odhalit?

Projít si komplexní diagnostiku Vám může přinést mnoho cenných informací. Dozvíte se své slabé i silné stránky. V případě, že Vás trápí nějaké bolesti je možné odhalit co je jejich příčinou. Pokud máte za sebou nějaká zranění, tak je možné zjistit z jakého důvodu se staly. Zároveň Vám diagnostika podá celkové informace o stavu Vašeho pohybového aparátu, tedy i o zraněních či bolestech, které Vám hrozí. Zjístí se, zda v běžných denních činnostech používáte tělo tak, abyste jej nepřetížili a zda Vaše technika cvičení nemá destrukční charakter.

Vyšetření pro Vás může být vhodné například pokud řešíte proč trpíte na bolesti krční páteře a už Vám nepřijde možné, že byste pokaždé prochladli u otevřeného okýnka či klimatizace? Nebo Vás trápí otázky typu: proč se nemohu dostat ve dřepu níž, proč mě po cvičení bolí záda, proč stále nemůžu provést správný shyb a z výpadu mě bolí kolena? Proč se výkonostně neposunujete ve sportu, který děláte a máte častá zranění?

Diagnostika pro Vás může být prostředkem k odstranění bolestí, eliminaci zranění, poznání špatných návyků v držení těla i pohybu. Může být prostředkem k prevenci. Zároveň je ideálním způsobem jak zjistit co udělat pro zvýšení Vašeho výkonu.

Jak by takové vyšetření mělo probíhat a co obsahovat?

V první řadě je určitě důležitá konzultace/dotazník, může mít písemnou formu nebo být sepisován v přímé komunikaci. Člověk, který s Vámi pracuje (dělá terapii, cvičí) by určitě měl znát Váš zdravotní stav a bolesti (aktuální i minulost), Vaše životní návyky (pracovní, rodinné, …) i podrobnosti ohledně sportu, který provádíte.

Určitě je důležité vyšetřit hybnost v páteři a ostatních kloubech a stav okolních měkkých tkání. Trenér/terapeut by dále měl znát schopnost Vašeho těla stabilizovat klouby ve fyziologickém rozhraní a také schopnost využívat pro danou činnost vhodný tělesný segment či sval. Dále by vyšetření mělo podat výstup o Vašem držení těla a pohybových stereotypech (také dechovém stereotypu). Nedílnou součástí je testování síly a základních či specifických cviků či pohybů.

Celková diagnostika pohybového aparátu by určitě měla zahrnovat vyšetření všech výše zmíněných parametrů. Přičemž existuje velká řada testů, které lze použít. Testování by mělo jednoznačně probíhat ve spodním prádle či kraťasech a sportovním topu pro ženy. Pokud Vás někdo hodnotí v oblečení, které zahaluje vyšetřované segmenty, neberte výstup vážně. Vyšetřující opravdu nemůže přes oblečení nic kloudného vidět ani dotykem cítit.

Také je třeba říct, že ne každý trenér má na svém pracovišti pro vyšetření vhodné podmínky a nebo nemá k testování vhodné vzdělání. To je v pořádku, není to však omluvou k tomu, aby s Vámi trénink zahájil bez vyšetření. Určitě má možnost kontaktovat další osobu či instituci, která je schopná toto vyšetření provést a výstup z něj Vám pro něj předat.
Ve Fyzio gym Cooper trvá komplexní diagnostika pohybového aparátu 120 minut a je pro navázání spolupráce nezbytná. Bez ní by naše práce nebyla efektivní a my chceme u klientů vidět výsledky, necouvat, nepřehlížet…prostě dělat práci kvalitně.Share