Seriál: Co hrozí, když tělo limituju nebo přetěžuju! 3.část

by

Protahování jako prostředek k odstranění bolesti – kdy je to krok vedle?

💡Pokud jako terapii na odstranění bolesti způsobené nestabilitou zvolíš protahování, tak svůj stav rapidně zhoršíš 👎.

Co se stane, když překročíme pohybový rozsah, který v kloubu je?

➡️Rozsahy pohybu jsou určené na základě anatomických bariér. To znamená, že pokud by daný pohyb pokračoval dál narazila by už například jedna část kloubu do druhé.

➡️Pokud jsme schopni dostávat se za hranici fyziologické hybnosti (např. Z důvodu hypermobility) zvyšujeme pravděpodobnost, že se kloub dostane do pozice, kde může poškodit měkké tkáně.

➡️Stejně tak může docházet k přechodu za fyziologickou hranici v případě, kdy naše svaly jsou slabé, hypotonické a nechrání tak dostatečně kloub,který se poté stává nestabilním.

➡️V momentě, kdy dojde z důvodu nestability k dráždění či poškození měkkých a jiných tkání dochází k bolesti (může být dlouho podprahová).

➡️Pokud se kloub dostává mimo svou fyziologickou hybnost, decentruje se a receptory umístěné na kloubních ploškách vysílají do mozku nedostatečné informace. Tomu poté může odpovídat kvalita našeho pohybového projevu, nejsme schopni využít svůj potenciál a podat max.výkon.

➡️V mnoha sportech je hypermobilita výhodná dokonce nezbytná a pod vlivem dobré motorické kontroly jsme schopni ji využít v náš prospěch. Bohužel jen do doby, kdy jsme plně aktivní a naše klouby podpoří dobrý svalový tonus a svalová koordinace. Toto může ale snadno narušit i týden na nemocenské.

Share