Sedy lehy – ANO? NE?

by

Cvičení na břicho je na jednu stranu nejobvyklejším cvičením, které dělá nebo chce dělat průběžně většina lidí. Na druhou stranu je cvičení břišních svalů kontroverzním tématem, které většinu lidí uvádí do nejistoty. Tak jsou ty sedy-lehy opravdu tak špatné a destrukční jak se někde říká?

V rámci moderních trendů se nyní lidé uchylují spíše ke statickým a stabilizačním cvičením břišních svalů, jako je plank nebo různé pozice v leže na zádech, kdy dochází k pohybu končetin a trup zůstavá stále ve stejné pozici. Cvičením, kde dochází k pohybům trupu se někteří lidé vyhýbají, protože kolují informace, že pro nás není zdravé.

Kde je tedy pravda? Procvičovat stabilizační funkce trupu je určitě velmi přínosné. Stejně tak přínosné a potřebné je ale procvičovat fázický pohyb břišních svalů. To je pohyb, kdy dochází ke změně délky svalů. Jako vždy ale o vhodnosti cviku rozhoduje technika provedení.

Cviky jako jsou např. sedy lehy jsou důležité a měly by být součástí standartní cvičební jednotky. Primárně jde o to, že ať chceme nebo ne, tak se rolování břicha v běžném životě nevyhneme. Co dělá Váš trup, když vstáváte z postele nebo právě uleháte? Dělá v podstatě to, co byste měly očekávat od cvičení sedů- lehů. Dochází k postupnému rolování páteře a tím odvíjení trupu od podložky.

Podstatné je, že je rolování opravdu postupné a probíhá od jednoho konce páteře k druhému. Problém nastává, pokud máme na páteři nějaké blokády/nehybné úseky. Často se taky stává, že dochází k pohybu na obou koncích páteře (pánev jde do podsazení) a tento pohyb se střetne na některém z obratlů. Toto místo je v tu chvíli nevhodně zatěžované. Nedávno jsme zveřejnili článek o stabilizační schopnosti pánve a teď jsme opět u toho – Vaše pánev by měla při cviku jako je sed-leh být schopna udržet svou pozici.

Je mnoho možností jak procvičovat břišní svaly, u každého cviku je třeba dodržet správnou techniku. Možností proč je Vaše technika špatná je několik. Pro začátek je důležité zjistit jaká technika je ta správná a v případě, že se jednalo o pouhou nevědomost začít cvik cvičit správně. Pokud Vám však Vaše tělo ani nedovoluje cvik provést technicky správně, máte někde pohybové limity či bolesti, je třeba zjistit, v čem Vás problém spočívá a začít ho řešit. Po vyřešení se ke cviku vrátit. Cvičit cvik nesprávně nemá opravdu žádný benefit. S tímto cvikem se také většinou pojí neúměrné počty opakování. Nejen, že dělat enormní počty opakování postrádá smysl, ale také může být příčinou pokažení celé techniky cviků, protože tělo většinou neudrží kvalitu provedení tak dlouho. Nemluvě o případu, kdy není kvalita od začátku, ale úkolem je velký kvantitativní výkon.

Share