Protahování hamstringů – je pocit tahu tím správným ukazatelem Vašeho úspěchu?

by

Jakým způsobem protahujete zadní stranu stehen? Značí pocit tahu v této oblasti opravdové protažení nebo je Váš pocit mylný?
I u protahování je třeba dodržovat určité pravidla tak, aby došlo k výsledkům tam, kde je očekáváme.
Protahování zadní strany stehen dělá více či méně často asi každý z nás. Je možné ho provádět v různých pozicích. V každé z těchto pozic je shodný cíl – zvětšit délku svalových vláken, aby došlo k uvolnění. Ke změně délky svalových vláken dochází v případě, kdy se od sebe oddálí svalové úpony.
Většinou se protažení těchto svalů provádí pomocí kulatého předklonu trupu. Tím se nejspíš očekává natažení svalových vláken a následné uvolnění z protažení. Pravdou ale je, že se tyto svaly upínají na pánev, pokud se tedy člověk zohne k zemi či vyhrbí záda, tak vůbec neovlivní změnu jejich délky, protože k pohybu pánve a tím oddálení úponu nedochází.
Častým parametrem správnosti se stává pocit tahu. Bohužel však pocit tahu, i když v dané oblasti neznamená, že opravdu protahujete tyto svaly. Jedná se o tah vazů a fascií, samotný sval často zůstává nedotčen.
Dalším parametrem správnosti bývá to, že opravdu dosáhnete určitého pokroku – např. dosáhnete blíže ke konečkům prstů, cítíte se ohebnější. A ano, je možné, že jste úspěšně dosáhli zvětšení rozsahu pohybu. Ovšem stěžejní je, kde se to protažení odehrálo. Je totiž velmi pravděpodobné, že pouze zvětšujete hybnost v jiném segmentu (při ohýbání zad je často viditelný trčící vrchol „hrbu“, pak dochází k přílišnému tahu právě mezi těmito obratli), kde to třeba není vůbec žádané. Stejně tak můžete postupně uvolňovat vazy a tvořit si tak získanou hypermobilitu, která taktéž není pro Vaše tělo žádoucí.
Důležité je si při práci s pohybovým aparátem, ať už protahuju nebo cvičím stanovit svůj cíl a vědět s jakými tkáněmi pracuji a jak je chci ovlivnit. K tomu je nutná určitá znalost anatomie a fyziologie. Pokud tohle nezohledňujete, tak je pravděpodobné, že si místo plnění svého cíle zaděláváte na problém.
Tento článek je zaměřen pouze na zacílení protažení do žádané oblasti. Mimo jiné jsou i další parametry, které by člověk měl dodržet tak, aby protažení bylo opravdu kvalitní (např. nastavení pánve do roviny, neprolamování kolene přes fyziologickou hranici rozsahu, aj.)


Share