Příspěvek 2 – série home office

by

V minulém díle jsme probrali sezení při home office. Zmínili jsme potřebu čas od času pozici měnit, abychom zmírnili nevhodné zatížení páteře. Nyní se více podíváme na konkrétní cviky, které nám pomohou kompenzovat dlouhé hodiny prosezené za stolem. Při práci se naše páteř většinou času nachází ve flexi. To znamená, že jsme stále ohnuti nad stolem a chybí nám pohyb do ostatních směrů.

Prvním ze cviků je andělíček.Jeho provedení připomíná klasického andělíčka, kterého můžete dělat v zimě ve sněhu. Lehneme si na záda, necháme pokrčené nohy. Ruce budou položeny na podložce v pozici svícnu. Plynule budeme rukama pohybovat do vzpažení. Důležité je, aby ruce zůstaly po celou dobu v kontaktu s podložkou. Stejně tak je nezbytné, aby zůstala po celou dobu hrudní páteř v kontaktu s podložkou. Díky tomu se může dostat páteř do napřímení. Zároveň protáhneme přední stranu trupu, která je při schoulené pozici za stolem zavřená.

Další pohyb důležitý pro naši páteř je rotace. K efektivnímu oddělení pánve a ramen je potřeba páteř do napřímení. Proto jsme zvolili polohu v lehu na boku, kde si můžeme postavení těla snáze držet pod kontrolou. Horní nohu pokrčíme v kyčli i koleni a stehno podložíme válcem nebo podobně vysokým předmětem. Ruce se vzájemně dotýkají a pohyb zahájíme horní rukou. S tou plynule pokračujeme po spodní ruce až za tělo. Pohled neustále kopíruje pohyb horní ruky. Plynule se vrátíme po stejné dráze.

U obou cviků dejme pozor zejména na nastavení těla, abychom začínali s napřímenou páteří. V průběhu cviku toto napřímení držíme. Zejména dáme pozor, aby se jsme se neprohli v zádech. Díky oběma cvikům můžeme dopřát páteři pohyb do všech rovin. Při sezení jsme většinu času ve flexi. S pomocí obu cviků se dostaneme jak do napřímené pozice i rotace a tím můžeme uvolnit napětí, které se v páteři během dne hromadí.

Celý článek si můžete přečíst zde: //tinyurl.com/y84bxe7h

Foto: Lukáš Bíba/Economia

Share