PŘIROZENÝ POHYB DĚTEM

by

Jedním z největších témat dnešní doby je nedostatečný či nevhodný pohyb našich dětí. Od 6 roku věku dochází u většiny dětí ke zcela radikální životní změně. Nástupem do školy dochází k náhlému nároku na dítě ve formě sezení v lavicích, koncentrace, atd. Obecně platí poučka, že by dítě čas strávený ve školní lavici měl kompenzovat minimálně stejnou dobou v pohybu. K tomu ale v mnoha případech nedochází a tělo začne nedostatkem pohybu strádat. Tělo dítěte to začíná ovlivňovat, nedochází k náhlému zlomu, nýbrž postupnému zadělávání si na problému. Ne nadarmo pak mnoho dětí končí na rehabilitacích.
Další varianta je, že dítě sedavé zatížení kompenzuje prostřednictvím konkrétního sportu. Výběr je široký, ale u většiny sportů dochází k jednostrannému zatížení, které je nakonec také nutné kompenzovat. Nemůžeme se zde bavit o přirozeném všestranném pohybu.
Dalším problémem bývá nedostatečná znalost a zkušenost sportovních trenérů a instruktorů pro činnosti ne přímo souvisejícími s jejich sportovním zaměřením. Bavíme se tady např. o nevhodném, technicky nesprávném, a tedy deformativním doplňujícím cvičením (strečink, posilování atd.), které je povětšinou součástí jednotlivých sportovních lekcí.
Je opravdu výjimečné, když v dnešní době narazíte na pohybový kroužek pro děti, na kterém se kvalifikovaní lektoři věnují všestrannému pohybovému rozvoji dětí. Nenutí tak rodiče k tomu, aby se jejich dítě na něco v raném věku specializovalo. Maximálně podpoří to, co děti potřebují – všestrannost, přirozený pohyb, zábavu…
Správný vývoj dětí je pro nás velmi důležitý, a proto jsme se rozhodli uspořádat na léto akci PŘIROZENÝ POHYB DĚTEM, kde budou naši fyzioterapeuti/pohyboví terapeuti/trenéři vést program pro dětí. Cílem bude přirozenou formou, formou hry děti vést k lepšímu držení těla, lepším pohybovým stereotypům, lepším pohybovým schopnostem a dovednostem. Lektoři budou děti sledovat a nenápadně, avšak cíleně testovat a následně hodnotit a vést program tak, aby docházelo ke zlepšení případných nedostatků.
Umí Vaše děti dobře házet, skákat, běhat, dělat kotouly? Mají správné pohybové stereotypy a dobré držení těla? To vše jsme schopni vysledovat, informovat Vás a doporučit následné vhodné nápravné a rozvíjející vedení Vašeho dítěte.
Program bude různorodý a pokaždé trochu jíný. Vždy však se stejným účelem, a to zdravým pohybem Vašich dětí, snahou o to, aby si děti osvojily pohyb jako přirozený a naučili své tělo provádět ho bez rizika zranění, které často v budoucnu přichází.
Bude to náš team fyzioterapeutů, pohybových terapeutů a trenérů (Mgr. Patrik Chovan, Bc. Žofka Odziomková, Mgr. Nikča janoušková , Mgr. Martin Vanko), kteří mají zkušenosti s prací s dětmi. Na akci se budou průběžně střídat a podílet tak, aby byl pohled na Vaše dítě opravdu komplexní. Více informací o nás a našich lektorech najdete na www.fyziogym.cz.
Akce bude probíhat v červenci a srpnu každé úterý od 8:30 do 13:30. Přihlásit se můžete na každý týden zvlášť nebo rovnou na několik termínů. Kapacita je omezená, tak neváhejte s přihlášením. Přihlásit se můžete telefonicky na tel.čísle 773 661 887 nebo na emailové adrese info@fyziogym.cz.
Cena jedné akce je 800Kč. Připravili jsme pro Vás také výhodnou nabídku, při zakoupení balíčku 4 akcí Vás vyjde jedna na 750Kč. V ceně je voda a veškeré potřebné pomůcky pro hry, cvičení i odpočinek. V případě zájmu si můžete dokoupit pro dítě občerstvení ve formě zdravé svačinky.

Share