Lopatkový seriál – ČÁST 2. TYPICKÉ ZAVÁDĚJÍCÍ POVELY URČENÉ KE KOREKCI RAMEN

Lopatkový seriál – ČÁST 2. TYPICKÉ ZAVÁDĚJÍCÍ POVELY URČENÉ KE KOREKCI RAMEN

ČÁST 2. TYPICKÉ ZAVÁDĚJÍCÍ POVELY URČENÉ KE KOREKCI RAMEN Lopatka by měla být plošně uložená vzadu na hrudním koši, její vnitřní hrana cca 5 cm od páteře a spodní úhel směřující mírně zevně. Celá zahlazená a nevyčnívající díky vazivu a svalům, které ji překrývají a obklopují. Nerovnováha ve svalech může způsobit posun lopatky z jejího centrovaného postavení směrem ke zkráceným tkáním, pak dochází k vychýlení lopatky ze středního postavení a rozhodí se celý systém. Většinou se jako vadný stav udává převaha horních fixátorů...

More

Lopatkový seriál - ČÁST 1. ODDĚLENÍ LOPATKY OD PAŽNÍ KOSTI

Lopatkový seriál – ČÁST 1. ODDĚLENÍ LOPATKY OD PAŽNÍ KOSTI

Základem úspěchu je funkční oddělení lopatky od pažní kosti. Stav, kdy je lopatka neoddělená vidíme u klientů dnes a denně. Ideální je začít pracovat v uzavřeném kinematickém řetězci, tedy například v opoře o předloktí nebo natažených pažích. Každá z těchto dvou kostí se musí nacházet ve vlastní rovině – lopatka musí být v rovině frontální a pažní kost v rovině sagitální (viz.obrázek). Když lopatka plynule pokračuje v ose paže, pracují tyto dvě kosti jako jeden celek a funkce lopatky je nevyužitá. O to...

More

Lopatkový seriál - Intro

Lopatkový seriál – Intro

Ve Fyzio gym Cooper se zaměřujeme na práci s lopatkami. Jedním ze základních kamenů naší praxe je koncept BPP (Bazální posturální programy) Jarmily Čápové. Základním rysem konceptu vycházejícího z vývojové kineziologie je princip hiearchie. Přičemž na prvním stupínku sedí právě ona vzácná lopatka. V psychomotorickém vývoji dítěte dochází nejprve k opoře o horní končetinu (nikoliv o končetinu dolní). Lopatka je zde v hlavní roli. Sled svalových souher vycházejících z dynamicky stabilizované lopatky je nezbytným milníkem pro ideální pohyb celého těla po celý život....

More

Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS)

Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS)

Po roce studia, praxe a kurzování jsem včera úspěšně absolvovala závěrečnou zkoušku z konceptu DNS prof. Pavla Koláře. Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá cvičení dle vývojové kineziologie k ovlivnění centrálního nervového systému a tedy ne jen k posílení či protažení svalů, ale ke kompletní změně programu. Snahou je naučit pacienty zařadit správné pohybové vzorce do běžného života. Bylo mi ctí účastnit se tohoto kurzu a propojovat informace s těmi...

More