Náš pohled na online spolupráci a velké poděkování všem, kteří se rozhodli/nou nás podpořit

by

Náš pohled na online spolupráci a velké poděkování všem, kteří se rozhodli/nou nás podpořit 🍀

Vše je nyní vzhůru nohama a každý pružně přenáší své služby do online nabídky. I my patříme do skupiny lidí, kteří museli z nařízení vlády uzavřít svou provozovnu. Záhy přišla nutnost řešit možnost nezabalit to, na čem s klienty mnohdy dlouhodobě pracujeme a neuzavřít možnost navázání spolupráce s novými klienty, kteří vyhledávají naše služby

To na čem si však zakládáme je individuální přístup a osobní kontakt. Také to, že je náš koncept položen na prolínání fyzioterapie, fitness a sportu značí, že využíváme v lekcích manuální kontakt. Jak to tedy vymyslet? Bude to dávat smysl? Nepůjde online nabídka proti filozofii naší práce?

V první fázi nouzového stavu jsme se s tím trochu prali. Pak jsme ale zjistili, že zodpovědnost vůči našim klientům a možnost pomoci těm novým, kteří by to potřebovali vyhrává nad strachem s vymýšlení něčeho zcela nového.

Jelikož jsme ale stále nechtěli upustit z našeho standardu a tedy ctít individualitu každého z nás a maximálně podpořit kvalitu provedení pohybu, který klient v naší péči dělá, jsme museli připravit podklady pro online spolupráci.

Vznikla široká databáze videí – cviků ve správném a špatném provedení, formuláře sloužící k online diagnostice a podrobné popisy cviků, pohybů, nastavení těla a každou chvíli bude k dispozici také propracovaný online kurz Základní principy pohybu Stabilita, který už dlouho pořádáme v naší provozovně.

Kombinace tréninkového plánu s online video lekcí je nakonec v aktuální době zcela uspokojivá a my jsme spokojeni, že můžeme opět ručit za kvalitu a výsledek naší práce.

První fázi tohoto procesu bylo, že jsme našim klientům rozeslali sms s DOČASNOU nabídkou těchto služeb. Nyní ale víme, že tato nabídka bude i po odstranění restrikcí z nouzového stavu přetrvávat. Protože jsme tak schopni hodně nabídnout i lidem, kteří nežijí v blízkosti naší provozovny. Již nyní proběhlo několik online komplexních diagnostik u zcela nových klientů.

Video rozbor testů k nimž dostali formulář s instrukcemi byl dostačujícím podkladem pro vytvoření terapeuticko-tréninkového plánu a nyní už pokračujeme v prolínání online video konzultací, tréninků a tréninkového plánu.

Zároveň je to, že lidé nyní investují do našich služeb, tedy do svého zdraví, pro nás obrovskou podporou, protože to, že jsme mimo provoz je pro nás každým dalším dnem otázkou existenční. Děkujeme za Vaši důvěru a pomoc!

Share