Mobilita kyčlí – Inspirace 2

by

Často se nás klienti ptají, jaký problém lidi v dnešní době nejvíce trápí. Došli jsme k závěru, že se jedná o problémy vycházející z nevhodně zatěžovaných kyčelních kloubů. Jejich pobyb mnohdy úplně eliminujeme a přenášíme tak neadekvátní zátěž na kolena a páteř. Často jsou tyto klouby nestabilní a neschopnost je aktivovat a zatížit nám nedovoluje tělo propojit tak, aby podalo dobrý výkon. Vhodná mobilita, stabilita a síla kyčlí je jednoznačně základním předpokladem pro podání dobrého výkonu, a to i ve sportech, které se jeví jako dominantní na horní část těla, tedy například lezení, házení, tenis, box, aj.

Ve videu je inspirace na možné cviky zaměřené na mobilitu kyčle. Nezapomeň, že mobilita bez stability a síly ve stejném segmentu je velice riziková! Proto je nutné v rámci práce s mobilitou vždy zapojit cviky na ty další složky. Ideálně zvolit cviky, k jejichž provedení jsou zapotřebí všechny složky, jako ve videu.

Share