Lower back squat – dřep

by

🏋️‍♂️ Lower back squat je dřep, kdy je velká činka položená níže na zádech. V tomto postavení je možné zvládnout velmi vysokou zátěž, ale je třeba dodržet základní mechanické principy:

➡️ Jeden důležitý princip si vysvětlíme na konkrétním případu Ondry. Ondra se dřepy učil sám a dokázal se propracovat až k 180kg 💪. V poslední době ho ale bolí kolena.

➡️ Při provedení dřepu slouží váha činky jako těžiště a musí ❗vždy procházet středem chodidla. U provedení na videu vlevo je vidět, že jde činka za chodidly 🚫. To Ondru nutí více napřimovat trup a posunovat kolena vpřed. Tato změna polohy výrazně zvyšuje zátěž na kolenních kloubech, což může být příčinou obtíží ☝️.

➡️ Na videu vpravo je dřep již po korekci 👍. Je zde vidět přímá dráha činky, kdy těžiště zůstává nad středem chodidla ✔. To Ondrovi umožňuje vyšší náklon trupu nad stehna, a tím pádem ⬆️ vyšší využití extenzorů kyčlí a naopak ⬇️ snížení zátěže na kolena.

⚠️ Důležité k zapamatování. U všech provedení dřepu musí činka vždy spočívat nad středy chodidel!

Share