Klid, pauza od lezení, obstřik a dlaha na bolavý prst u lezců??? NOT ANY MORE! 🖖

by

Ruka a prsty jsou složené z úplně stejných měkkých a pevných tkání jako zbytek těla, jsou součástí těla a zákonitosti, které k tělu patří se jich také týkají. Jaké tkáně to jsou? Kosti, klouby, fascie, svaly, vazy, nervy, cévy, aj. Je zcela běžné, že se nám v těle objevují bolestivá místa. Častým spouštěčem bolesti je triggerpoint, bývají to také spasmy, ale i změna napětí ve vazech a fasciích. Zdrojem bolesti bývají také zablokované klouby. Myslím, že jsem nevyjmenovala nic, co by někoho překvapilo a s většinou těchto potíží se člověk již osobně setkal. Jedná se o funkční poruchy pohybového aparátu, které jsou dobrou terapií velmi dobře a většinou i velmi rychle řešitelné. Totožné potíže se odehrávají v ruce a na prstech. Tkáně jsou oproti jiným částem těla hodně malé, ale chovají se stejně.

Bolest jakékoliv části prstu či ruky je však ve většině případů vnímaná jako vážný problém a je mu rovnou přisuzován strukturální charakter. Tedy natržené či přetržené šlachové poutko, natřžená či přetržená šlacha a artroza v kloubu. Řešení se taky většinou nabízí jen 3. Klid, obstřik, dlaha. V každém případě dlouhodobá lezecká pauza a nekonečný tejping.

Stáž u Klause Isela, kde jsem se učila Isele metodu zaměřenou na terapii lezeckých zranění mi otevřela oči. Praxí, kterou jsem od absolvování kurzu získala mi vše dává čím dál tím větší smysl a jsem nadšená z toho, že na většinu bolestí, které lezce potkávají existuje někdy až komicky jednoduché řešení. Tato metoda se neslučuje s dlouhou pauzou od lezení, obstřikem ani věčným tejpováním. To, že se u lezců bolesti objevují je zcela přirozené. Zátěž, kterou prstům při lezení nakládáme je dost velká a různorodost chytů a pozic ruky, které se v lezení objevují je skoro nekonečná. Mnoho lezců ruku a prsty na zátěž nijak nepřipravuje, čímž by samozřejmě možnost přetížení a zranění eliminovali. A i když připravují, tak se mohou právě zátěží ve speciálním nastavení prstů (prsty poskládané v dírce, na nerovnoměrném chytu na skále, na malém bočáku či backhandu, apod) spasmy a triggerpointy objevit a je to zcela přirozené! Většina lidí při náznaku bolesti začne prst tejpovat. To u mnoha případů problém nevyreší (ač placebo to může být dobré) a u mnoha může situaci v prstu ještě zhoršit, podobně jako je tomu u snahy o klid a znehybnění prstu. Stagnace, která v prstu poté probíhá má velmi negativní dopad a je zdrojem otoků a bolestí. Vše je individuální a vše se dá řešit!

Jedna z informací, které jsem od Klause hned na začátku dostala bylo, že jedním z mých úkolů bude šířit do světa, že ne vše v ruce je poutko! A je to tak, protože nezapomeň, že v ruce jsou také svaly, šlachy, vazy, fascie a klouby, které mohou způsobovat bolesti a to i ty přenesené.

Jedna z nejlepších Evropských talentů, členka českého národního lezeckého týmu Eliška Adamovská už u mě byla na terapii 3x. Pokaždé jsme problém vyřešily a bolest byla pryč. To, že se po čase znova nějaká objeví je úplně v pořádku. Zátěž, kterou Ela prstům nakládá je při jejím tréninkovém procesu obrovská. K zamyšlení je i to, že v době karantény, kdy dostaly prsty z hlediska visů opravdu nálož nebylo toto období zdrojem bolesti. Bylo to až lezení na skalách, které nějaké přetížení nebo nevhodné zatížení způsobily, a to se vracíme k tomu, že některé chyty a pozice hold vedou prsty do nepřirozeného postavení a pokud je v tom postavení zatížíme, tak na to reagují. A zdaleka to nemusí znamenat nic vážného. Jasně, že by to člověk neměl nechat ladem, protože úplně samo se to často nevyřeší a ostatní tkáně musí na změnu reagovat, tak se pak nabalí více potíží (opět řešitelných!). To jde vidět také u Elly, která ač se bolest znovu objevila měla prst v daleko lepším stavu než poprvé. Řešení je teď už rychlé, protože už nejsou přidružené změny v tkáních.

Problém může samozřejmě mít i strukturální charakter, kdy opravdu dojde k narušení či přerušení některých tkání, ale i to je řešitelné daleko lépe cestou Isele metody než dlouhodobým klidem, dlahou či obstřikem.

Lezení zdar 🖖💪👌.
Share