Je i Váš trenér specialistou na vývojovou kineziologii??

by

V dnešní době je velký boom jménem Vývojová kineziologie. Jedná se o obor, který je znám a zkoumán již opravdu dlouhá desetiletí. Obor, ve kterém se do nedávna vzdělávali a specializovali fyzioterapeuti.

Vývojová kineziologie využívá k terapii aspektů vývoje dítěte v jeho cca prvních 14ti měsících. Existuje několik velkých fyzioterapeutických konceptů, zabývajících se touto problematikou (např. Vojtova metoda, BPP podle Jarmily Čápové, DNS podle prof.Koláře). Každý z těchto konceptů pracuje na jiných základech a jinou technikou, všechny se však opírají o pozice a pohyb dětí v různém věkovém stádiu. Cílem každého konceptu je najít mezeru či chybu ve vývojové řadě u konkrétního jedince a tu napravit tak, aby došlo k optimalizaci držení těla a pohybu. Tyto metody se využívají jak pro děti, tak pro dospělé jedince.

V dnešní době se tento obor znenadání rozšířil do řad nezdravotnických pracovníků. Pokud si dobře vzpomínáme, tak před nějakou dobou bylo u fitness trenérů „in“ nazývat se jako Rehabilitační trenér, později dominoval název Funkční trenér (trenér funkčního tréninku) a nyní je to Vývojový trenér (trenér opírající se o základy vývojové kineziologie). Problém je, že se z nějakého důvodu začala Vývojová kineziologie banalizovat a často dochází k bezduchému využívání jednotlivých pozic, které opravdu postrádá hlavu a patu. Tento obor má reflexní charakter, je velmi důležité využívat přesného nastavení jednotlivých segmentů, bodů opory a daného pohybu, aby se spustil žádaný program, který si každý z nás od narození nese v mozku. Takže v případě, kdy využívám pozice a pohyby dětí – lezení po čtyřech, dřep, šikmý sed, apod. bez korekce..jen tak „halabala“, tak nedochází k žádnému efektu, natož pozitivnímu.

Když se člověk podívá na popis mnoha fitness center, fitness trenérů, fitness kurzů a dalších, tak nachází všude trénink založený na vývojové kineziologii. A ve vzduchu stále visí otázka: „Jaké vzdělání a kde tyto instituce a trenéři získali, aby se mohli takto prezentovat?“. Pravdou je, že vzdělání ne vždy znamená kvalitu. Jsou ovšem obory, které mají hloubku a pro svou funkčnost je třeba znát jednotlivé parametry a pravidla. Ani vystudovaný fyzioterapeut svou práci nemůže prezentovat jako zaměřenou na vývojovou kineziologii, pokud neabsolvoval kurz cílený na tuto problematiku. Tyto kurzy jsou pro fyzioterapeuty dostupné po dvou letech praxe a jejich studium zabere někdy minimálně rok. Takže si asi umíte představit, že je tato problematika opravdu složitá.

Smutné je, že v mnoha lidech tento název přirozeně vyvolá pocit důvěry a svěří se do péče i v neideálním zdravotním stavu někomu, kdo k tomu není kompetentní.

Naše rada tedy zní, nepodlehněte snadno dnešním trendům a prověřujte kvalitu nabídky lidí, kteří se mají starat o Vaše tělo a zdraví.

Share