DATABÁZE DOPORUČENÝCH ODBORNÍKŮ

Pracovat s lidmi, a to jak z řad dětí, tak dospělých, vnímáme jako krásné poslání a snahu pomoci těm, kteří to potřebují.

V našem oboru existuje mnoho přístupů, konceptů, metod a lidí, kteří postupují různým způsobem. Cílem všech je ovšem to samé. Zlepšit funkce a zdraví našeho těla, aby si každý mohl užívat svůj život naplno a bez překážek.. Z našeho pohledu je podstatný výsledek, není tedy vhodné odsuzovat některé přístupy jen kvůli tomu, že jsou tolik odlišné od našich, pokud je jejich objektivním výsledkem zlepšení zdraví člověka.

Je jasné, že některou metodou mohu dosáhnout výsledku dříve, a některou později, stejně tak jako je jasné, že každý člověk a jeho individuální problém je jiný a nelze tedy úspěšně uplatnit jednu a tu samou metodu na všechny.

Profesionál pro nás není člověk, který ví vše. Profesionál je pro nás člověk,

CERTIFIKACE

FYZIO KOUČ je odborník z řad trenérů a fyzioterapeutů s ukončeným vzděláním z daného oboru, který absolvoval níže zmíněné kurzy a složil závěrečnou zkoušku.

CERTIFIKOVANÁ SPOLEČNOST. Instituce, které mají ve svém týmu alespoň 3 fyzio kouče získají certifikát dokládající, že je Fyzio gym Cooper doporučuje vzhledem k vysoké míře proškolenosti a kvalitě poskytovaných služeb, které poskytují.

Jednotlivci i instituce od Fyzio gym Cooper obdrží certifikát a známku kvality, kterou je možné umístit na web nebo do provozovny. Na webových stránkách Fyzio gym Cooper existuje databáze, kde jsou uvedeni vzdělávající se a certifikovaní jednotlivci i instituce. Certifikáty a známky mají omezený časový charakter. Abychom zajistili formát celoživotního vzdělávání, tak pro prodloužení certifikace ukládáme povinnost absolvovat minimálně 1 doplňující kurz ve Fyzio gym Cooper ročně.

ROZDĚLENÍ CERTIFIKACÍ:

FYZIO KOUČ – ZÁKLADNÍ

MOBILITA, STABILITA, SÍLA – FYZIO KOUČ Pro toto osvědčení je nutné absolvovat 3 velké kurzy zaměřené na Stabilitu, Mobilitu a Sílu. Jeden velký kurz je možné nahradit 3 krátkými se stejným zaměřením (např. 3h session Dynamický strečink, 3h session Válcování, 3h session Mobilizace a uvolňování).

FYZIO KOUČ – POKROČILÉ

FYZIO KOUČ PRO DĚTI Pro získání jakékoliv certifikace z této sekce je nutné již mít základní osvědčení! Pro splnění podmínek je nutné absolvovat kurz Inspirace pro trénink dětí.

FYZIO KOUČ PRO LEZCE Pro získání jakékoliv certifikace z této sekce je nutné již mít základní osvědčení! Pro splnění podmínek je nutné absolvovat kurzy Prevence zranění ruky a Klíčové prvky v lezení.

CERTIFIKOVANÝ FYZIOKOUČ VZDĚLÁVÁ SE CERTIFIKOVANÁ SPOLEČNOST
Jméno/profese Intituce s adresou Absolvované kurzy * Jméno Profese Město Jméno společnosti Adresa Jména Fyziokoučů a jejich certifikace
Bohunka Holásková -BoHofit – fitness trenérka

– certifikaci Fyzio kouč – Základní

Kroměříž Základní principy pohybu – stabilita

Základní principy pohybu – mobilita

Rozvoj silových schopností – vlastní váha

Jitka Patrasová

– farmaceutický asistent, příprava Radiofarmak ve FN Plzeň (Nukleární medicína),

 – Trénuje děti v lezeckém centru V16 Plzeň.
– certifikaci Fyzio kouč – Základní
Plzeň Základní principy pohybu – stabilita

Inspirace pro trénink dětí

Rozvoj silových schopností – vlastní váha

Sessions:
Prevence zranění ruky u lezců
Mobilita a dynamický strečink

Válcování a mobilizační techniky