Proč je tolik důležité propojit fyzioterapii, fitness a sport!

by

V čem a proč jsme speciální?
Mezi první co na Vás na stránkách Fyzio gym Cooper vyskočí je, že jsme jedinečné spojení fyzioterapie, fitness a sportu. Propojení těchto oborů vnímáme jako naprosto nezbytné pro úspěšnou práci s klientem.
Proč je pro nás důležité to vše propojit a proč nám to samostatně nedává smysl?
Proč si myslíme, že jsou tyto obory provázané dohromady a samostatně neposkytují dlouhodobý účinek?

FYZIOTERAPIE Pokud má člověk problém s pohybovým aparátem začne navštěvovat fyzioterapeuta. Má velkou šanci, že jeho problémy odezní, bude se opět cítit dobře, potíže zmizí. Častý problém však je, že vše probíhá na úrovni velmi nízké zátěže. Tělo terapií do detailu vyladěné však bude poté opět vrženo do víru běžného života. Každého z nás běžně potká náhlá zátěžová situace, na kterou tělo musí reagovat. Ať se jedná o prudké zabrždění jedoucího autobusu, uklouznutí na ledu, zvednutí těžkého nákupu nebo opakované zvedání dítěte, apod. Pokud terapie skončila v nízké zátěži, tak vyjmenované situace budou nejspíš opakovaným spouštěčem starých špatných stereotypů, které jste s fyzioterapeutem tak pracně odbourávali. Pravdou je, že pokud tělo nenaučíme a nevytrénujeme to, že v náročnějších situacích je také možné použít správné pohybové stereotypy, tak po nich asi nesáhne. Proto je následné cvičení a posilování s vlastním tělem a závažím ideálním pokračováním dobře provedené terapie.

FITNESS TRÉNINK či jiné specifické CVIČENÍ. Ve fitness centru nebývá standardním postupem při navázání spolupráce s klientem provedení vyšetření pohybového aparátu. Když opominu to, že bez vyšetření pohybu je stanovení tréninku stavěno pouze na čirém odhadu a aktuální náladě trenéra, tak je hlavním problémem nevědomost o možných odchylkách od normy. Tyto odchylky mohou být pro trenéra impulzem k odeslání klienta k fyzioterapeutovi či lékaři, pokud je to samozřejmě třeba. Běžný smrtelník procházející neúprosným tempem dnešního života se neobejde bez změn ve tkáních – zkrácení, nefunkčnost či přetížení svalů a jiných struktur, nenápadné blokády kloubů, aj. Tyto změny přímo ovlivňují kvalitu hybnosti a pohybové stereotypy, které děláme v běžných denních aktivitách i při sportu. Pokud tedy přijdete do fitka a začnete cvičit s trenérem bez předešlé péče o tkáně, klouby a ve špatných pohybových stereotypech, tak je velmi pravděpodobné, že se brzy dostanete do úzkých. Bude to vypadat buď tak, že nebudete schopni provést cviky technicky správně ve vhodném nastavení těla nebo tuto skutečnost nebudete řešit a budete cvičit v takovém nastavení, které Vám Vaše tělo dovolí. To ale dříve nebo později povede k deformaci pohybového aparátu a možným bolestem či zranění.

SPORT. Je málo sportů, které by nepůsobili na tělo jednostranně. A i ty co se jeví jako komplexní a různorodé mohou způsobit tělu pěknou paseku. Zejména když jsou doplněny nevhodně stanoveným cvičením, neadekvátní přípravou a zatížením (velmi často u dětí!). Špatné pohybové stereotypy si také můžeme do sportu již přinést. Pokud například začne lézt pracovník se sedavým zaměstnáním, jehož horní část těla se již plně přizpůsobila pracovnímu posedu, přibližování hlavy k obrazovce a neúprosné gravitaci, toto nastavení těla a svalů bude používat při lezení v naprosto stejném vzoru. Bez korekce, uvolnění a cvičení se pro něj i tento (v rozumném zatížení) prospěšný sport stane destrukčním. Další variantou je, že člověk špatné stereotypy získá právě při provádění daného sportu. Může se jednat o vliv jednostranného zatížení, ale zároveň může hrát roli přílišný chtíč a uspěchání postupného vývoje pohybu. Tedy člověk zabere více než na co je tělo připravené a pohyb začné rázem probíhat v jiných svalech, jinak. Vzniká náhradní pohybový stereotyp, při kterém dochází k větším deformativním vlivům na tělo.

Už chápete proč nám přijde propojení těchto oborů zcela nezbytné? Ve Fyzio gym Cooper jste v rukou odborníků z fyzioterapie, fitness i sportu. Spolupráce začíná komplexní diagnostikou pohybového aparátu, následně je na základech výstupu z diagnostiky stanoven terapeuticko-tréninkový plán. Pracujeme na získání adekvátní mobility, stability a síly. Cesta je delší, ale efekt je dlouhodobý. A v tom vidíme smysl.

Share