🔴 Chcete lepší akceleraci? Nezapomeňte na horizontální směr!

by

➡️ Změny směru a akcelerace jsou nedílnou součástí mnoha sportovních her. Ani fotbal samozřejmě není výjimkou. Všichni víme, že k zastavení a znovunabytí rychlosti potřebujeme vyprodukovat do podlahy obrovské množství síly. K rozvoji této síly může sloužit hned několik prostředků a jedním z mnoha efektivních je plyometrie.
➡️ Konkrétně na videu použitý drop jump spolu s horizontálním skokem vpřed. Drop jump je známý cvik, který se používá k excentrickému přetížení svalů a zlepšení tuhosti šlach. Po krátkém kontaktu se zemí následuje výbuch síly. Tento cvik bude většina sportovců a trenérů znát v návaznosti s vertikálním výskokem. Ten ale nemusí vždy naplňovat námi kýžený cíl.
➡️ V případě, že jsou sportovci na vyšší úrovni výkonnosti, je třeba respektovat plně princip specifičnosti. To znamená v jakém typu kontrakce, rychlosti pohybu a směru síly budeme posilovat, takové budeme mít výsledky. Pokud bude naším cílem akcelerace a sprint na velmi krátkou vzdálenost do 5 – 10m, tak produkce síly do podložky má výrazně horizontální charakter. Z tohoto důvodu je třeba i drop jump spojit se skokem vpřed. Při vertikálním výskoku po dopadu bychom více rozvíjeli spíše vertikálně skokanské schopnosti atleta.
➡️ Pro udržení maximální intenzity je opět dobré jednotlivé skoky změřit. Tím můžeme včas ukončit sérii a vyhnout se hromadění únavy. Samozřejmě je s tím spojená i motivace, každý sportovec se chce překonávat ve svých výkonech. Na závěr doplním upozornění, že je tento cvik velmi náročný a může mít dozvuk v dalších dnech. Z toho důvodu doporučuji spíše nízké počty opakování a dlouhé pauzy mezi sériemi.
#strength #conditioning #speed #athlete #developement #plyometrics #football #sportsphysio #fyziogymcooper #cviceniandel #praha5

Share