👉Jedno ze základních kritérií podmiňujících funkční dýchání je biomechanika.

by

Hlavním dýchacím svalem je bránice. Ta odděluje břišní dutinu od hrudní a v průběhu dýchání se posunuje nahoru a dolů, čímž mění napětí v těchto dutinách. Tím je podmíněna kvalita a možnost plného nádechu a výdechu💪

Nitrobřišní tlak má také silný vliv na stabilitu bederní páteře a prokrvení orgánů v břišní dutině.

Pro optimální funkci bránice je stěžejní postura trupu. To, v jakém postavení je pánev, hrudní koš a páteř podmiňuje možnost bránice klesat směrem k pánvi❗️

➡️Představte si trup jako výtahovou šachtu a bránici jako výtah, který putuje mezi prvním (hrudník) a druhým (břišní dutinou) patrem. Pokud vytahovou šachtu zdeformujeme, nemá výtah možnost se do prvního patra dostat.

Deformace v tomto případě přichází v mnoha situacích. Pokud máme tělo dlouhodobě mimo neutrální nastavení (podsazená nebo vysazená pánev, nádechové nastavení žeber, rozpůlení břicha při sedu v úzkých kalhotách a mnoho dalších.

✔️Správné dýchání ovlivňuje kvalitu našeho výkonu v běžném životě i při sportu, možnost využití kyslíku, nastavení autonomního systému a mysli, schopnosti koncentrace, zdraví kardiovaskulárního systému a další.

Pro funkční dýchání řešíme v rámci konceptu Oxygen Advantage také biochemii a kadenci, biomechanika je společně s nimi nezbytným základem😉

Share