⭕ Split squat – efektivní náhrada dřepu s velkou činkou!

by

➡️ Dřepy s velkou činkou patří do základní výbavy každého sportovce. Je to zásadní cvik pro zvyšování síly dolních končetin. Má ovšem několik významných ALE. Prvním z nich je mobilita. Držet činku v pozici vyžaduje vysokou mobilitu ramen a spodní pozice dřepu zase klade obrovské nároky na pohyblivost kotníku a kyčlí. Za druhé je technicky velmi náročný. Progrese trvá nějaký čas a bohužel často jsou vidět technické omyly, které rozhodně nevedou ke kýženému efektu.
➡️ Proto je v případě řady sportovců velmi vhodné hledat alternativu, jak zatěžovat dolní končetiny a vejít se přitom do limitací mobility a techniky. Snadná odpověď je SPLIT SQUAT. Zejména ve variantě se zvýšenou zadní končetinou se můžeme dostat do velmi vysokého rozsahu a přidat ještě další benefity, které nám neposkytuje ani klasický dřep s činkou.
➡️ Jedním z nich je unilaterální zatížení. To klade nároky na stabilizaci ve více rovinách. V dřepu musíme stabilizovat zejména sagitální rovinu, ale ve split squatu přibývá i rovina frontální a transverzální (stranový pohyb a rotace). To vede k vyšší aktivitě gluteus medius, který se podílí na nastavení pozice pánve. Vyšší aktivitu vykazoval i biceps femoris, který patří k zásadním svalům pro výkon při sprintech nebo skocích.
➡️ Další velkou výhodou split squatu oproti klasickému provedení dřepu je nižší tlak na páteř. Při provedení se zátěží se v klasickém dřepu dostává trup do náklonu vpřed, což zvyšuje tlakové a smykové síly na páteř. Při split squatu je postavení trupu více vertikální, což tyto síly oproti klasickému dřepu snižuje. Tato informace může být výhodná například při bolestech bederní páteře. Split squat může být schůdnou variantou pro mnoho sportovců, kteří záda potřebuji pošetřit.
➡️ Závěrem bych rád dodal, že split squat rozhodně je velmi výhodnou alternativou pro zatěžování dolních končetin. Neznamená to ovšem, že bychom na klasický dřep měli zapomenout. Naopak, dřep patří mezi základní pohybové vzory a přináší mnoho benefitů jako je práce na stabilitě a mobilitě celého těla.
#strength #conditioning #power #athlete #development #sport #fyziogymcooper #praha5 #andel

Share