⚜PŘÍSTUP K TRÉNINKU DĚTÍ👧👦

by

👉Nejen vytvořením Sportovních středisek pro talentovanou mládež👫 ve sportovním lezení🧗‍♂️ (SPS) došlo k prohloubení naší snahy o vývoj konceptu pro trenéry dětí.

💭Myslíme si, že se toho pro sportující děti🤸‍♂️ může udělat mnohem víc, než je jim standardně nabízeno💯 Je tomu tak zejména z důvodu nevědomosti trenérů o těchto možnostech🌐

📚Vzdělání trenérů obecně má velké mezery ve fyziologii v rámci základní postury a biomechaniky pohybu🏃‍♂️ 👉Často není kladen velký důraz na pochopení pohybového aparátu a pohybu🤸‍♀️

➡️Soustředíme se jen na výkon přímo v aktivitě, kterou děláme nebo “jedeme” v zásobníku cviků (ne pohybů)🗯 Chybí cíl a účel pro konkrétní cvičení, a tím i nápad a inspirace pro správný postup v pohybové přípravě🐬

➡️Po celou dobu fungování SPS jsme se účastnili téměř každého společného tréninku💪 Vždy zde máme aktivní program, jehož cílem je naučení dětí i trenérů nové možnosti v tréninku, a to v různých tématech📖 ➡️Podílíme se na tvorbě různých variant rozcvičky, docvičky, sledujeme jak děti lezou🧗‍♀️ a poskytujeme individuální konzultace 1️⃣🆚️1️⃣ a terapie💫

🔙Předminulý víkend se tréninky konaly v lezeckém středisku Jungle Letňany⛰ Byla hojná účast dětí z celé České republiky🇨🇿, a to ve věkovém rozmezí 8️⃣ – 1️⃣4️⃣ let. ℹTentokrát jsme jako hlavní téma zvolili Práce s rukou👋 a prsty✌ I přesto, že jsou prsty a ruka základním nástrojem lezce🧗, tak se v tréninku ani v teoretické linii prozatím moc neobjevovaly🆕️ Naším názorem je, že je možné děti už v útlém věku🧒 systematicky a efektivně vést k tomu, aby ruce a prstům rozumněli, uměli se o ně starat a naučili se je při lezení používat bezpečně✅🆗️ Považujeme za zcela nezbytné ruku dětí na přicházející zátěž připravit▶️

Program nyní zahrnoval úplný základ na teoretické📕 i praktické úrovni🧗‍♂️

👀Děti až překvapivě hodně zaujala část anatomie, kde obrázky🖼 z knížky📘 a ruku kostlivce💀🦴 doslova hltaly😄👻 V praktické části bylo naopak povzbudivé sledovat jejich soustředěnost při snaze o správné provedení jednotlivých cviků✔, které pro ně nebyly úplně jednoduché. To, jak reagovaly jednotlivé věkové kategorie bylo dalším impulsem k zamyšlení💭 nad konkrétním metodickým postupem pro trenéry💬

👉Denně řešíme terapie a tréninky mnoha lezců různých věkových kategorií🔎 Díky vědomostem💡 a znalostem📗, které nám to přináší, cítíme povinnost ovlivnit kvalitu “lezeckého vývoje” součastných dětí👩🧑‍🦰 Vážíme si zájmu o spolupráci s trenéry SPS/ČHS a stejně tak zájmu z řad lezeckých oddílů a jejich trenérů🤝🙏

Český horolezecký svaz , Green Trees Monkeys , HoroAkademie.cz , Horolezci Jeseník Lezecké centrum V16 , a další..

📸: Photopepe Petr Piechowicz

Share