☝Jak dosáhnout efektivní mobility končetin a podpořit jejich silový potenciál🦵

by

Udržet páteř stabilizovanou během pohybu horních či dolních končetin je přirozenou schopností, díky které je pohyb těla ekonomický. Jednoduše řečeno, není potřeba kvůli vyložení nohy na schod hrbit či prohýbat záda, ale pohyb může proběhnout díky ohybu kloubů dolních končetin. Tak tělo šetří energii. Navíc ve chvíli, kdy pohyb probíhá v segmentech tomu určeným nedochází k zbytečnému přetěžování jiných částí těla👌

✅ Ideální variantou je páteř/trup stabilizovat v neutrální pozici. Páteř se skládá z kyfotických (hrudní páteř a křížová kost) a lordotických (krční a bederní páteř) částí, které se střídají. Podstatným parametrem je, že jednotlivé křivky páteře jsou vůči sobě symetrické (výrazná kyfóza – výrazná lordóza, jemné zakřivení hrudní páteře – jemné zakřivení bederní páteře). Neutrální nastavení si můžete ověřit přiložením týče na páteř. Místa dotyku by i za předpokladu vychýlení těla z vertikály (napřímení páteře, zvýšení nitrobřišního tlaku a mírné vyhlazení kyfolordóz) měly být v oblasti hlavy, hrudní páteře a křížové kosti.

👉 Vyzkoušejte si, jaká místa dotyku na páteři s tyčí najdete ve stoji, předklonu nebo třeba dřepu. Jestli nastavení zůstává při přechodu ze stoje do předklonu, ze stoje do sedu na židli, apod.

Schopnost stabilizace páteře umocňuje efektivní mobilitu a silový potenciál našich končetin. To je v lezení velmi důležité❕🤍

Foto: Jakub Ouvín / @bigbubacz
Share